REGULAMIN ESCAPE HOUSE

REGULAMIN uczestniczenia w grze typu „Escape Room” w Escape House Bielsko.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Wzięcie udziału w grze zobowiązuje do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wskazówek pracowników.
2. Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób w wieku od 16 roku życia z przynajmniej jedną osobą pełnoletnią. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wejść do pokoju tajemnic tylko pod opieką prawnych opiekunów.
3. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję lub w trakcie leczenia psychiatrycznego.
4. Gra trwa od 60 do 90 minut. Należy jednak przybyć 10 minut przed rozpoczęciem gry w celu zapoznania się z jej zasadami. Jeżeli uczestnicy spóźnią się na zarezerwowaną godzinę, gra może zostać skrócona lub odwołana.
5. Na terenie obiektu zabrania się palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu.
6. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają zakaz korzystania z gry. Pracownicy Escape room mają prawo wyprosić takich uczestników. W takim przypadku nie przysługuje żaden zwrot pieniędzy zapłaconych za wejście do Escape Room’u.
7. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych sprzętów elektronicznych.
8. Kopiowanie, fotografowanie bądź inne rejestrowanie wyposażenia pokoju jest zabronione. Jeżeli pracownicy zauważą taki proceder mają prawo przerwać grę i wyprosić grupę. W tym przypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
9. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za znajdujące się w pokoju przedmioty. Wszelkie próby zniszczenia będą konsekwentnie eliminowane.
10. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
11. W budynku mieszczą się mieszkania prywatne, dlatego uczestnicy są proszeni o zachowanie ciszy.

REZERWACJA
1. Rezerwacji można dokonać przez stronę www.escape-house.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 33 821 34 32 / 604 229 042 lub osobiście w siedzibie.
2. Rezerwacje dokonane na ten sam dzień wymagają telefonicznego potwierdzenia. Rezerwacje niepotwierdzone mogą zostać anulowane.
3. W weekend przy dokonywaniu rezerwacji na ten sam dzień MUSZĄ BYĆ ONE DOKONANE I POTWIERDZONE Z CONAJMNIEJ GODZINNYM WYPRZEDZENIEM! Nie dostosowanie się do tego wymogu może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w grze.
4. Przyjście bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze ze względu na istnienie prawdopodobieństwa braku wolnych miejsc.
5. W przypadku rezygnacji prosimy o e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji.

PŁATNOŚĆ
1. Płatność uiszczana jest gotówką, kartą płatniczą lub voucherem (bonem podarunkowym) w siedzibie po zakończeniu gry.
2. Koszt gry, w zależności od ilości osób wynosi do 125 zł w tygodniu (poniedziałek-czwartek) oraz do 150 zł w weekendy (piątek-niedziela)

VOUCHER (BON PODARUNKOWY)
1. Bon podarunkowy można zakupić płacąc gotówką w sklepie Gnom w godzinach otwarcia oraz za pomocą przelewu bankowego.
2. Koszt bonu podarunkowego równy jest cenie wejścia do wybranego pokoju zgodnie z informacją podaną w cenniku na naszej stronie internetowej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu GNOM jest firma GNOM Artur Szymała z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Szkolna 15A, 43-300 Bielsko-Biała. Dane kontaktowe firmy to: tel. 660 527 787, adres e-mail sklep.gnom@gmail.com.
3. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
a) świadczenia usługi prowadzenia rezerwacji gry . Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) marketingowych
d) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
e) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji usługi przez GNOM Artur Szymała.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jest u nas również możliwość płatności kartą.
9. PROMOCJE
1. Happy hours: od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 do 15:00 – 15% taniej
2. Zniżka studencka – 10% taniej
3. Zniżka rodzinna – 10% taniej
Promocje nie łączą się!

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, na miejscu w lokalu są dostępne płyny do dezynfekcji. Klientów prosimy o dostosowanie się do zaleceń rządowych, tj. noszenia maseczek oraz rękawiczek podczas obecności w Escape-house. Nasza obsługa nosi maseczki, zachowuje odpowiedni dystans i dba o czystość w lokalu.

 

Komentarze

Komentarze

fapgosu.com
british student has sixty nine sex. www.xxxhdfire.com

 Informacja

W związku z zaistniałą w ostatnim czasie sytuacją pragniemy uspokoić naszych gości.
Zostaliśmy poddani pięciu szczegółowym kontrolom, w wyniku których ustalono, iż prowadzone przez nas pokoje są całkowicie bezpieczne do użytkowania!
Zgodnie z protokołem wydanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w BB nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczących przeprowadzonej kontroli. Ponadto otrzymaliśmy kategorię ZL III i spełniliśmy wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na terenie naszego obiektu.

W związku z RODO nie zostaliśmy upoważnieni do opublikowania skanu protokołu, jednak wszystkie osoby, które chciałyby się upewnić, mogą zadzwonić do Komendy Miejskiej PSP w BB podając znak sprawy MZ.5580.5.2019.ZB.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt.